Blogger Widgets Blogger Widgets

4 grudnia 2012

Debata EkoMetropolia

4 grudnia 2012 w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska odbyło się pierwsze seminarium z cyklu "Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną". Tytuł spotkania brzmiał: "EkoMetropolia - czy chcemy i możemy żyć w ekologicznej metropolii?" Intensywne prezentacje zajęły dwie godziny - poruszono szeroką gamę zagadnień związanych z energooszczędnością, zielonym budownictwem, transportem i komunikacją. Kolejne seminaria będą odbywać w kolejnych miesiącach i dotyczyć będą wybranych zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni miejskiej w sposób odpowiadający wymaganiom zrównoważonego rozwoju.

Program:
Tomasz ROZWADOWSKI, Zieleń w przestrzeni miasta; społeczna koncepcja pasa nadmorskiego • Łukasz PANCEWICZ, Strategie energooszczędności • Ewa LIEDER, Budżet obywatelski: mieszkańcy wybierają zieleń • Tomasz GASIŃSKI, Green buildings w rozwoju miast • Justyna SKOWRONEK i Marcin OCHMAŃSKI, Koncepcja merytoryczno-architektoniczna Bałtyckiego Centrum Edukacji i Informacji o Środowisku Mare Balticum • Krzysztof KOPROWSKI, Transport w metropolii • Piotr DWOJACKI, Smród, brud i gospodarka miejska  


Paneliści:
Tomasz ROZWADOWSKI, dr inż. architekt-urbanista, pracownik Politechniki Gdańskiej, związany z Massachusetts Institute of Technology; zajmuje się zagadnieniami rozwoju urbanistycznego Trójmiasta, szef zespołu architektów opracowującego „Społeczną koncepcję zagospodarowania Pasa Nadmorskiego”
Ewa LIEDER, inicjatorka powstania i przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, pierwszej dzielnicy Gdańska, w której przeprowadzono budżet partycypacyjny w ramach budżetu dzielnicy, działaczka NGO (Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz, Stowarzyszenie Waga, Forum Rad Dzielnic)

Krzysztof KOPROWSKI, absolwent gospodarki przestrzennej UAM Poznań, wiceprezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej i członek Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego, radny Górnego Wrzeszcza, dziennikarz portalu Trojmiasto.pl

Łukasz PANCEWICZ, architekt-urbanista, zajmuje się kwestiami praktycznych strategii wdrażania zrównoważonego rozwoju, w czasie pobytu na Massachusetts Institute of Technology (MIT) badał mechanizmy wdrażania polityki energetycznej przez miasta , w 2012 r. stażował w wydziale Energy Services, Metropolitan Area Planning Council (MAPC) w Bostonie

Piotr DWOJACKI, dr ekonomii, specjalista strategii firm i jednostek administracji publicznej, przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, szef Fundacji Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, felietonista „Dziennika Bałtyckiego”
Tomasz GASIŃSKI, specjalista w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dyrektor norweskiej Fundacji Det Norske Veritas, instytucji, która jest właścicielem pierwszego na Pomorzu Green Building; pomysłodawca Sustainable Roundtable – okrągłego stołu na rzecz rozwiązań w przestrzeni metropolitalnej Trójmiasta

Justyna SKOWRONEK, architekt z firmy Axon art i Marcin OCHMAŃSKI, architekt z firmy MO-ARCH - współautorzy wstępnej koncepcji merytoryczno - architektonicznej Bałtyckiego Centrum Edukacji i Informacji o Środowisku Mare Balticum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz