Blogger Widgets Blogger Widgets

15 kwietnia 2013

Zrównoważony rozwój i partycypacja społeczna

Zajęcia „Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną” zaprojektowane zostały w formule otwartej, jako wykład otwarty, adresowany nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. W trakcie zajęć przedstawiane są zagadnienia związane z różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju (sustainable development).

Kolejne zajęcia pt. "Zrównoważony rozwój i partycypacja społeczna" poprowadzili Ewa Lieder i Marcin Gerwin.

Ewa Lieder jest inicjatorką powstania i przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, pierwszej dzielnicy Gdańska, w której przeprowadzono budżet partycypacyjny w ramach budżetu dzielnicy, działaczka NGO (Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz Stowarzyszenie Waga, Forum Rad Dzielnic).
Dr Marcin Gerwin, z wykształcenia politolog, jest współzało- życielem Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, współinicjatorem pierwszego w Polsce budżetu obywatelskiego - w Sopocie, animatorem prac związanych z budżetem obywatelskim w dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku.Temat: "Zrównoważony rozwój i partycypacja społeczna"
O wykładzie:
Budżet obywatelski jest nową w Polsce formą angażowania się w życie publiczne. Decyzje o wydatkowaniu pieniędzy publicznych podejmowane są nie przez organy władzy, lecz w głosowaniu powszechnym, na podstawie projektów zgłaszanych przez indywidualnych mieszkańców i ich grupy. W tym systemie podejmowania decyzji władza honoruje głos społeczny i unika arbitralnego narzucania własnych rozwiązań. Znaczna część środków wydanych w taki sposób przeznaczona została na cele związane z poprawą zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
W trakcie wykładu można było posłuchać o trójmiejskich i krajowych doświadczeniach z budżetem obywatelskim, o innych formach partycypacji (często nie praktykowanych w Polsce), o rozwiązaniach zyskujących popularność w innych krajach. A wszystko ze zrównoważonym rozwojem w tle. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz