Blogger Widgets Blogger Widgets

23 lipca 2013

Seminarium metropolitalne we FRAG

Dzięki współpracy i gościnności FRAG (Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej) odbyło się kolejne seminarium z cyklu 'Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną'. 
W spotkaniu uczestniczyli eksperci występujący dotąd w ramach zajęć i seminariów, jak i członkowie FRAG, wśród których nietrudno znaleźć ekspertów i pasjonatów spraw kształtowania przestrzeni miejskiej. 
Centralnym punktem spotkania była 'pogawędka' Romana Sebastyańskiego, który zaprezentował scenariusze rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Mowa była o prognozach i dokumentach strategicznych województwa wyznaczających przyszłość rozwoju przestrzennego. Dyskutowana była perspektywa, w której mieszkańcy Trójmiasta wyniosą się na przedmieścia i do sąsiednich gmin. Sprzyja temu i polityka województwa, i przedsięwzięcia infrastrukturalne. Liczba samochodów przekroczyła już w Trójmieście 500 aut na 1000 mieszkańców - i rośnie. Nasili się presja na budowę nowych dróg i parkingów, przez co atrakcyjność życia w mieście znów spadnie. Nawiązano w tym kontekście do historii rozwoju i obecnych przygód Detroit, miasta podobnego do Trójmiasta pod względem powierzchni i liczby mieszkańców.
* * *
Roman Sebastyański poznał strategie rozwoju metropolitalnego miast Zachodniej Europy na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie oraz trzy modele zarządzania metropolitalnego na przykładzie Frankfurtu, Lille oraz Rotterdamu (1994). Jest współtwórcą strategii rozwoju śródmieścia Gdańska (1998)oraz pomysłodawcą i inicjatorem Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej (2002). Obecnie bada partycypacyjne metody planowania urbanistycznego w ramach doktoratu na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji w Glasgow.
* * * 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.30, dyskusja i dynamika spotkania spowodowała, że ostatni uczestnicy wychodzili z siedziby FRAG dopiero ok. 22!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz