Blogger Widgets Blogger Widgets

O projekcie

Projekt "Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną" jest realizowany przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy udziale Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, Fundacji Gdyńskiej Inicjatywa Akademicka (Fundacja E. Kwiatkowskiego) i Det Norske Veritas Polska. 

Celem przedsięwzięcia jest rozwój wiedzy dotyczącej ekologicznych rozwiązań dedykowanych przestrzeni metropolitalnej oraz adaptacja tych rozwiązań dla potrzeb aglomeracji trójmiejskiej. 

W ramach podjętych działań zaplanowano dwa rodzaje przedsięwzięć: 
- zajęcia w Gdyni, skierowane są nie tylko do studentów, ale i dla wszystkich chętnych; otwarte wykłady będą się odbywać w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni między lutym a czerwcem 2013, 
- debaty - seminaria dla społeczności Metropolii, skierowane do mieszkańców i wszystkich interesariuszy wpływających na kształtowanie i użytkowanie przestrzeni miejskiej - rad miast i dzielnic, organizacji pozarządowych, urzędników miejskich, ekspertów z różnych dziedzin planowania miejskiego. 

Tematyka koncentruje się na sprawach zieleni publicznej i kształtowania terenów aktywnych biologicznie, systemu transportowego metropolii, śmieci i gospodarki odpadami oraz energooszczędności.

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz