Blogger Widgets Blogger Widgets

Zajęcia w Gdyni

W wyniku projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajęcia „Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną” zostały włączone w regularny program studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W semestrze zimowym 2013/14 w zajęciach uczestniczyć będzie 110 studentów uczelni.Zajęcia „Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną” zaprojektowane zostały w formule otwartej, jako wykład otwarty, adresowany do:
- studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
- studentów innych uczelni,
- wszystkich zainteresowanych mieszkańców Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego.
W trakcie zajęć przedstawione zostały zagadnienia związane z różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju (sustainable development).

25 i 26 maja 2013 odbyły się w Gdyni i Lęborku wykłady syntetyzujące wszystkie wątki projektu i przedmiotu "Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną". Spotkania w Gdyni i Lęborku pokazały duże zainteresowanie słuchaczy, gotowość dyskusji (w tym zażartych polemik). Wcześniej, 20 maja, zabrane zostały ankiety z ocenami i opiniami słuchaczy. Na tej podstawie opracowywany jest materiał w wersji finalnej, która będzie wykorzystywana w zajęciach przyszłorocznych, w trakcie konferencji i w publikowaniu materiałów pisemnych.


Wcześniejsze zajęcia:


Szóste zajęcia (20.05) - dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, urbanista; zajmuje się kwestiami strategii zrównoważonego rozwoju, w Massachusetts Institute of Technology badał mechanizmy wdrażania polityki energetycznej przez miasta, w 2012 r. stażował w wydziale Energy Services, Metropolitan Area Planning Council (MAPC) w Bostonie. 11 maja br. był jednym z panelistów Kongresu Obywatelskiego, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Temat: "Strategie energetyczne w miastach"
O wykładzie:
Czy wielkie elektrownie odejdą w przeszłość? Czy możemy wytworzyć wystarczająco dużo energii produkując ją lokalnie? Czy jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie energii dzięki działaniom termomodernizacyjnym? Czym są green buildings i gdzie są (a są) na Pomorzu?


Piąte zajęcia (6.05) - Roman Sebastyański i Maciej Zielonka.
Roman Sebastyański jest architektem - urbanistą, zajmuje się zagadnieniami zarządzania miastem, w tym ochrona tożsamości i dziedzictwa kultury oraz rewitalizacją struktur urbanistycznych, pomysłodawca i inicjator Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej. Na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie poznał strategie rozwoju metropolitalnego miast Zachodniej Europy. Artykułem Jaka będzie metropolitalna przyszłość Trójmiasta? (10 kwietnia 2013) rozpoczął debatę na temat rozwoju metropolii trójmiejskiej.
Maciej Zielonka, absolwent planowania przestrzennego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, do niedawna pracownik Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni, obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku; prowadzi internetowy serwis urbanistyczny przestrzengdyni.pl, obecnie prowadzi społeczne warsztaty urbanistyczne dotyczące gdyńskiego Węzła Wzgórze (spotkania odbywają się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu).
Temat: "Zarządzanie rozwojem metropolii"
O wykładzie:
Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w planowaniu rozwoju miast są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez rady miast. Plany te mogą realizować długofalową wizję miasta, mogą też być odpowiedzią na bieżące potrzeby - na przykład deweloperów. Czy system planowania w Trójmieście odpowiada standardom światowym? Jakie rozwiązania wybierane są w Polsce, a jakie w innych krajach? Odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć w trakcie wykładu.  


Czwarte zajęcia (15.04) - Ewa Lieder i Marcin Gerwin.
Ewa Lieder jest inicjatorką powstania i przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, pierwszej dzielnicy Gdańska, w której przeprowadzono budżet partycypacyjny w ramach budżetu dzielnicy, działaczka NGO (Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz, Stowarzyszenie Waga, Forum Rad Dzielnic).
Dr Marcin Gerwin prowadzi Pracownię Zrównoważone Rozwiązania w Sopocie, jest uczestnikiem Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, współinicjatorem pierwszego w Polsce budżetu obywatelskiego - w Sopocie.
Temat: "Zrównoważony rozwój i partycypacja społeczna"
O wykładzie:
Budżet obywatelski jest nową w Polsce formą angażowania się w życie publiczne. Decyzje o wydatkowaniu pieniędzy publicznych podejmowane są nie przez organy władzy, lecz w głosowaniu powszechnym, na podstawie projektów zgłaszanych przez indywidualnych mieszkańców i ich grupy. W tym systemie podejmowania decyzji władza honoruje głos społeczny i unika arbitralnego narzucania własnych rozwiązań. Znaczna część środków wydanych w taki sposób przeznaczona została na cele związane z poprawą zagospodarowania przestrzeni miejskiej.  


Trzecie zajęcia (25.03) - Krzysztof Koprowski, specjalista planowania przestrzennego - absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (FRAG), szef komisji planowania w Radzie Dzielnicy Wrzeszcz Górny w Gdańsku. Dziennikarz portalu trojmiasto.pl.
Temat: "Transport w metropolii"
O wykładzie:
Ile dróg może pomieścić miasto? Czy można zrezygnować z samochodu osobowego na rzecz innych rozwiązań transportowych? Czy dobrze gospodarujemy przestrzenią miejską rezerwując ją pod nowe rozwiązania komunikacyjne? 


Drugie zajęcia (11.03) - Marek Michalak, ekonomista, do niedawna prezes Pomorskiego i Gdańskiego Klastra Budowlanego. Współtwórca Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych działającej przy Urzędzie Marszałkowskim oraz Pomorskiego Forum Dialogu "Energia i Samorządność"; jeden z liderów Stowarzyszenia "Klastering Polski". Wykład współprowadzony przez Mariusza Lewandowskiego, praktyka wdrożeń rozwiązań energetycznych.
Temat: "Eko-budownictwo"
O wykładzie:
Czy można zbudować dom samowystarczalny energetycznie? Czy można zarabiać na sprzedaży energii do sieci? A może bardziej się opłaca "zwykłe" oszczędzanie? 
Ekoinnowacje rozpowszechniają się m.in. przez klastry budowlane, technologiczne, energetyczne - również o nich traktuje wykład.


Pierwsze zajęcia (25.02) - Izabela Sitz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, inspiratorka i uczestniczka projektów na rzecz estetyki miasta, współtwórczyni internetowego Wolnego Forum Gdańsk.
Temat: "Miasto jak ogród czy miasto jak śmietnik?"
O wykładzie:
Miarą dostatku i wyznacznikiem jakości, komfortu życia jest mieszkanie z harmonijnej, czystej, spokojnej, zielonej strukturze, czy w bałaganie, brudzie i chaosie? Odpowiedź zawsze będzie jednoznaczna - chcemy żyć w ogrodzie, a egzystujemy w śmietniku.
Śmietnik pochłania i pokrywa wszystkie elementy metropolii - od gospodarowania odpadami na poziomie jednostki, poprzez zagospodarowanie wizualne przestrzeni, planowanie i rozbudowę, na terenach zielonych kończąc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz